Maandag t/m vrijdag
8.30 uur - 18.00 uur
Zaterdag
8.30 uur - 17.00 uur

Geef hier je bestelling door

WhatsApp ons direct

Geef hier je bestelling door

WhatsApp ons direct
Close
Geestweg 56 2671 ED Naaldwijk

Maandag t/m vrijdag
8.30 uur - 18.00 uur
Zaterdag
8.30 uur - 17.00 uur

Biefit Gezondheidswinkel


In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.  De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.  
 
Naaldwijk, 24 mei 2018 
 
   
Inhoudsopgave 
01. Biefit Gezondheidswinkel 
02. Doel gegevens  
03. Ontvangers  
04. Opslagperiode  
05. Beveiliging  
06. Jouw rechten 
07. Plichten  


 
01. Biefit Gezondheidswinkel 
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Biefit Gezondheidswinkel. Biefit Gezondheidswinkel is een gezondheidswinkel waar je biologische producten, dieetvoeding en voedingssupplementen kunt kopen.  
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Biefit Gezondheidswinkel verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.  
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Biefit Gezondheidswinkel, neem dan gerust contact op!  
privacy@Biefit.nl | 0174-624987 | Geestweg 56 | 2671 ED | NAALDWIJK 
BTW Nummer NL8576.15.531B01 | KVK Nummer 68844921 
 
Biefit Gezondheidswinkel is een VOF, welke wordt gedreven door Jan van den Bos en Cindy van den Bos-van Domburg.  
 
  
02.  Doel gegevens 
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Biefit Gezondheidswinkel. Deze worden hieronder toegelicht.  
1. Het versturen van nieuwsbrieven  
Biefit Gezondheidswinkel stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voor- en achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Biefit Gezondheidswinkel. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.  
 
2. Contact opnemen 
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Biefit Gezondheidswinkel via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een vraag te kunnen beantwoorden of een product te bestellen, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. 
 
3. Sparen van punten  
Je kunt via ons kassasysteem sparen voor korting op je aankopen. Hiervoor verzamelen we je postcode, je huisnummer en je voor- en achternaam. Jouw gegevens worden verzameld als je hier mondeling mee instemt in de winkel.  
 
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is voor onze dienstverlening, denk hierbij bijvoorbeeld aan een product dat je bij ons besteld en waarvoor je bellen als het binnen is. 
 
  
03.  Ontvangers 
De gegevens die Biefit Gezondheidswinkel ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:  
1. Mailchimp  
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en je voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.  
2. Interned Services (onderdeel van KPN) 
De e-mail van Biefit Gezondheidswinkel wordt gehost bij Interned Services (onderdeel van KPN). Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Interned Services. 
3. Lumen / Microsoft Azure 
De website en back-ups van de website worden gehost bij Lumen / Microsoft Azure. Gegevens die jij achterlaat op de website van Biefit Gezondheidswinkel zijn op de servers van Lumen / Microsoft Azure opgeslagen. 
4. Spaarpunten / Yoursoft 
De gegevens die wij van je hebben ontvangen voor het sparen van spaarpunten staan in ons kassasysteem in de winkel en op de servers van Yoursoft.  
 
  
 
04. Opslagperiode 
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Biefit Gezondheidswinkel, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.  
1. Het versturen van nieuwsbrieven  
Jouw e-mailadres en voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@biefit.nl.  
2. Contact opnemen  
Op het moment dat je contact opneemt met Biefit Gezondheidswinkel via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.  
3. Spaarpunten 
Jouw postcode, huisnummer en voor- en achternaam zijn opgeslagen voor het sparen van spaarpunten. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd, zolang het spaarsysteem bestaat. Jij kan je uitschrijven wanneer je wilt door een mail te sturen naar privacy@biefit.nl.  
  
05. Beveiliging 
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.  
De persoonsgegevens die door Biefit Gezondheidswinkel of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software. 
De apparaten die jouw gegevens openen zijn vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.  
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Biefit Gezondheidswinkel privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.  
 
  
06. Jouw rechten 
1. Recht op inzage  
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Biefit Gezondheidswinkel vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Biefit Gezondheidswinkel. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.  
2. Recht op rectificatie  
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Biefit Gezondheidswinkel. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.  
3. Recht op overdracht  
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Biefit Gezondheidswinkel opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Biefit Gezondheidswinkel al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.  
4. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Biefit Gezondheidswinkel vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.  
5. Recht op het indienen van een klacht  
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Biefit Gezondheidswinkel niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.  
6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Biefit Gezondheidswinkel jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.  
Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@biefit.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.  
  
07. Plichten  
Biefit Gezondheidswinkel verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Biefit Gezondheidswinkel via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.  
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Biefit Gezondheidswinkel de betreffende dienst niet aanbieden.  
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Biefit Gezondheidswinkel met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.  
Biefit Gezondheidswinkel behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Biefit Gezondheidswinkel dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Biefit Gezondheidswinkel te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.  


Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.  
privacy@biefit.nl | 0174-624987 | Geestweg 56 | 2671 ED | NAALDWIJK 
BTW Nummer NL8576.15.531B01 | KVK Nummer 68844921